President jokes at White House Correspondents’ Dinner

CNN Video

President jokes at White House Correspondents’ Dinner

President Obama speaks at the 2015 White House Correspondents’ Dinner.